Sunday, May 26, 2013

Kerajaan


{67}
AL-MULK (kerajaan) 1~30.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Maha tinggi (Tuhan) yang digemgaman nya lah sekalian kerajaan ! dan ia, atas tiap-tiap suatu, berkuasa.
2. Yang jadikan kematian dan kehidupan untuk memberi percubaan kepada kamu siapakah dari kamu yang berlebih bagus amal(nya) dan ialah yang gagah, pengampun.
3. Yang telah jadikan tujuh langit bersusun-susun, engkau tidak dapat melihat pada pembikinan (Tuhan) pemurah itu ketiadaan beres, maka ulang kan lah pemandangan. Adakah engkau lihat cacat ?
4. Kemudian ulangkan lah penglihatan dua kali, nescaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan merendah dan hampa.
5. Dan sesungguh nya kami telah hiasi langit yang dekat ini dengan pelita-pelita, dan kami jadikan dia lontaran-lonaran terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan untuk mereka azab bakaran.
6. Dan adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka, azab jahanam, dan alangkah jelek tempat kembali itu !.
7. Apabila dicampakkan mereka kedalam nya, mereka akan dengan suara yang bengis, sedang ia mendidih.
8. Hampir (neraka) itu bercerai sendiri lantaran berang nya, tiap-tiap kali dicampakkan kepada nya satu puak, penunggu-penunggu nya berkata kepada mereka; “tidakkah datang kepada kamu seorang pengancam?”.
9. Mereka jawab; “betul, telah datang kepada kami seorang pengancam, lalu kami dustakan, dan kami berkata ; “Allah tidak turunkan apa-apa, kamu tidak lain melainkan didalam kesesatan yang besar”.
10. Dan mereka berkata; “jika kami telah dengar dan telah gunakan akal kami, nescaya tidaklah kami didalam (golongan) ahli neraka”.

11. Iaitu mereka mengaku akan dosa mereka, maka kecelakaan lah bagi ahli neraka.
12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan merkea dibelakang penglihatan manusia, adalah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar.
13. Dan rahsia kan lah perkataan kamu itu atau baringkan lah akan dia, sesungguhnya ia mengetahui isi-isi dada-dada.
14. Tidakkah (Tuhan) yang menjadikan itu tahu, sedang ialah yang lurus, yang sadar !.
15. Ialah yang telah dijadikan bumi mudah digunakan untuk kamu, maka berjalanlah diatas segala penjuru-penjurunya, dan makan lah rezeki nya, dan kepadanya lah tempat  kembali.
16. Apakah kamu merasa selamat daripada siapa yang dilangit akan membikin kamu ditelan oleh bumi, lantas tiba-tiba ia menggegar ?.
17. Atau apakah  kamu merasa selamat siapa yang dilangit akan mengirim kepada kamu angin pembawa batu kelikir ? tetapi kamu akan ketahui bagaimana ancaman ku !.
18. Dan sesungguhnya orang-orang yang dahulu daripada mereka, telah dustakan (Rasul-Rasul), maka (lihatlah) bagaimana kah kemurkaan ku !.
19. Dan tidakkah mereka melihat kepada burung-burung diatas mereka (terbang) berbaris-baris dan mengucup yang tidak menahan mereka melainkan (Tuhan) pemurah ?, sesungguhnya ia melihat tiap-tiap suatu.
20. Atau siapakah dia orang yang jadi tentera bagi kamu (buat) menolong  kamu selain (Tuhan) pemurah ?,  orang-orang kafir itu tidak lain melainkan didalam keadaan  tertipu.

21. Atau siapakah dia orang yang akan memberi rezeki kepada kamu jika ia tahan pemberian  nya ?  tetapi mereka melewati batas didalam kesombongan dan (didalam) berpaling.
22. Maka apakah orang yang berjalan meniup atas muka nya itu lebih terpimpin atau kah orang yang berjalan beres atas jambatan yang lurus ?
23. Katakan: “ialah (Tuhan) yang mengadakan kamu dan  menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan-penglihatan dan hati-hati, sesdikit sekali kamu bersyukur !” .
24. Katakan; “ialah (Tuhan)  yang jadikan kamu dibumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan”.
25. Tetapi mereka akan bertanya; “bilakah (sampai nya) perjanjian ini, jika adalah kamu (ini) orang-orang yang benar ?”.
26. Jawablah; “pengetahuan (tentang itu) hanya disisi Allah, dan aku (ini) tidak lain melainkan seorang  pengancam yang menerangkan”.
27. Maka tetakala mereka lihat (azab) itu dekat, jadi jelek muka-muka mereka yang kafir, dan dikatakan; “inilah  barang yang kamu pernah minta (dilekaskan)”.
28. Katakan; “berilah tahu kepada ku jika Allah binasakan ku dan orang-orang yang beserta ku,  atau ia rahmati kami, maka siapakah yang dapat melepaskan orang-orang kafir  daripada azab yang pedih ?”.
29. Katakan; “ialah (Tuhan) pemurah, kami telah beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami berserah diri, maka kamu akan ketahui siapa dia didalam kesesatan yang terang”.
30. Katakan; “berilah tahu kepada ku, jika air kamu mendalam, maka siapakah yang bisa membawa kepada kamu air yang bermata?”. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References].


No comments:

Post a Comment