Sunday, May 26, 2013

Penceraian{65}
AT-TALAQ (perceraian) 1~12.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Hai Nabi ! apabila kamu mencerai isteri-isteri, hendaklah kamu cerai mereka buat menghadap idah mereka, dan hitunglah idah itu, dan berbaktilah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan tidak boleh keluar,  kecuali kalau mereka berbuat kejahatan yang terang, dan yang demikian itu batas-batas Allah, dan barang siapa melewati batas-batas Allah, dan barang siapa melewati batas-batas Allah, maka sesungguhnya ia menzalimi dirinya (sendiri), engaku tidak tahu barang kali Allah mengadakan, sesudah itu, satu urusan.
2. Maka apabila mereka sampai kepada (batas) idah mereka maka hendaklah kamu tahu mereka dengancara yang sopan atau kamu leaskan mereka dengan cara yang sopan, dan hendaklah kamu adakan dua saksi yang adil dari (antara) kamu, dan hendaklah  kamu dirikan persaksian itu kerana Allah, yang demikian nasihat yang diberikan nya terhadap orang  yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, kerana barang siapa berbakti kepada Allah, nescaya ia jadikan baginya satu jalan keluar.
3. Dan ia akan kurniakan dia dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, kerana barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya ia jadi pencukupnya, sesungguhnya Allah itu pelurus urusan nya, sesungguhnya Allah telah adakan  ketentuan bagi tiap-tiap suatu.
4. Dan mereka yang putus haid dari perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu, maka  idah mereka tiga bulan dan (jika) perempuan-perempuan yang tidak berhaid, dan perempuan-perempuan yang mengandung itu, idah mereka (ialah waktu) mereka melahirkan kandungan mereka, dan barang siapa berbakti kepada Allah nescaya ia jadikan kemudahan didalam urusan nya.
5. Yang demikian itu, hukum Allah yang ia turunkan dia kepada kamu, dan  barang siapa berbakti kepada Allah, nescaya ia hapuskan daripada nya dosa-dosa nya, dan ia akan besarkan bagi nya ganjaran nya.
6. Berilah mereka tempat tinggal dari tempat tinggal kamu, menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu susahkan mereka kerana hendak menyemptikan mereka, dan jika mereka mengandung, maka hendaklah kamu belanjai atas mereka hingga mereka melahirkan kandungan mereka, maka kalau mereka menyusui (anak-anak) bagi kamu hendaklah kamu beri mereka upah-upah mereka, dan hendaklah kamu bermesyuarat antara kamu  denan cara yang pantas, tetapi jika kamu kepayahan, maka (bolehlah perempuan) yang lain menyusui baginya.
7. Hendaklah  orang yang mempunyai kelapangan membalanjai menurut kelapangan nya, dan barang siapa sempit rezeki nya, maka hendaklah ia belanjai menurut apa yang diberi oleh Allah kepada nya, Allah tidak beratkan suatu jiwa melainkan menurut apa yang ia telah beri kepadanya, Allah akan jadikan kemudahan sesudah kepayahan.
8. Dan beberapa banyak dari (penduduk-penduduk) negeri-negeri berpaling dari perintah Tuhan nya dan Rasul-Rsaul nya, lalu kami perhidungkan mereka satu perhitungan yang keras, dan kami seksa mereka satu seksaan yang pedih.
9. Lalu ia rasai seksaan pekerjaan nya, dan adalah akibat urusan nya itu kerugian.
10. Allah sediakan untuk mereka azab yang keras, maka hendaklah kamu berbakti kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai fikiran, yang  beriman !  sesungguhnya Allah telah turunkan kepada  kamu satu peringatan.
11. (Iaitu) seorang Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang nyata-nyata untuk ia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, nescaya ia masukkan dia kesyurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, didalam keadaan mereka kekal padanya selama nya, sesungguhnya Allah telah baguskan  pemberian baginya.
12. Allah lah yang menjadikan Tujuh langit dan seperti itu jika dari bumi,  berlaku perintah (Allah) diantaranya, supaya kamu ketahui bahawa Allah itu berkuasa atas tiap-tiap suatu, dan bahawa se nya Allah meliputi tiap-tiap suatu dengan pengetahuan nya. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References] No comments:

Post a Comment