Sunday, May 26, 2013

Mengharamkan{66}
AT-TAHRIM (mengharamkan) 1~12.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Hai Nabi ! mengapakah engkau haramkan barang yang Allah halalkan buat mu lantaran engkau mahukan keredaan isteri-isteri mu ?   tetapi Allah  itu penutup, penyayang.
2. Sesungguhnya Allah telah wajib kan atas kamu penebus sumpah-sumpah kamu, kerana Allah itu pengurus kamu, dan ialah yang mengetahui, yang bijaksana.
3. Dan ingatlah, tetakala Nabi bisikkan kepada seorang daripada isteri-isteri nya satu omongan, maka tetakala ia khabarkan (rahsia) itu, dan Allah  terangkan (hal) itu kepadanya. Ia nyatakan  sebahagian nya dan ia berpaling dari sebahagian, maka ketika ia khabarkan kepada nya hal itu, ia bertanya; “siapa khaarkan hal itu kepada mu ?” ia jawab; “telah khabarkan kepada  ku Tuhan yang mengetahui, yang  tidak tersembunyi suatu daripadanya”.
4. Jika kamu berdua taubat kepada Allah, maka sesungguhnya (bererti) hati-hati kamu condong (kepada kebaikan) dan jika kamu berdua menyusahkan dia, maka sesungguhnya Allah itu ialah penolong nya dan Jibril dan  mukmin yang baik, dan selain dari itu, melaikat jadi penolongnya.
5. Jika ia ceraikan kamu, bisa jadi Tuhan nya gantikan kepadanya  isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang muslimat, yang mukminat, yang taat, yang bertaubat, yang beribadat, yang puasa, yang janda, dan yang perawan.
6. Hai orang-orang yang beriman ! pelihara lah  diri-diri kamu dan anak isteri kamu daripada neraka yang pembakaran nya itu manusia dan batu, yang penjaganya itu melaikat yang kasar, yang tegap, yang tidak derhaka kepada Allah (tentang) apa yang ia suruh mereka, dan mereka berbuat apa yang mereka diperintah.
7. Hai orang-orang kafir ! janganlah kamu membela diri pada hari ini, kamu tidak dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan.
8. Hai orang-orang yang beriman ! bertaubatlah kepada Allah satu taubat yang ikhlas, mudahan Tuhan kamu hapuskan dari kamu kejahatan-kejahatan kamu, dan  ia masukkan kamu kedalam syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai pada hari yang Allah tidak kecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersertanya, cahaya mereka berjalan  dihadapan mereka dan dikanan-kanan mereka, mereka berkata; “hai Tuhan kami ! sempurnakan lah bagi kami cahaya kami dan ampunkan lah kami, sesungguhnya  engaku atas tiap-tiap suatuu berkuasa.
9. Hai Nabi ! bersungguh-sungguh lah terhadap kafir-kafir dan munafik-munafik, dan belaku  keraslah terhadap mereka, dan tempat kembali mereka itu jahanam, dan jelek sangat tempat kembali itu!.
10. Allah telah adakan contoh bagi orang-orang kafir (iaitu) isteri Nuh dan Isteri Luth, adalah kedua-dua nya dibawah dua hamba daripada hamba-hamba kami yang soleh, lalu mereka berdua berkhainat kepada dua orang lelaki itu, maka mereka berdua tidak dapat mengelakkan daripada dua (isteri) itu sedikit pun daripada (azab) Allah, dan dikata kepada dua (isteri) itu; “masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk”.
11. Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman (iaitu) isteri Firaun, tetakala ia berkata; “hai Tuhan ku ! berikan lah bagi ku disisi mu satu rumah disyurga, dan selamatkan lah akan daku dari Firaun dan pekerjaan nya dan selamatkan lah akan daku dari kaum yang zalim”.
12. Dan Mariam anak Amran yang telah pelihara kemaluan nya, lalu kami tiupkan padanya sebahagian dari ruh (bikinan) kami, dan ia telah beriman kepada kalimah-kalimah Tuhan nya dan kitab-kitab nya, dan adalah ia  daripada orang-orang  yang taat. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References]. 


No comments:

Post a Comment